Alkoholizm w Polsce

5/5 - (3 votes)

W szeroko pojętych mediach bardzo często przewija się temat alkoholizmu. Szczególnie jeśli chodzi o Polskę, ten problem wydaje się być nadal poważny, pomimo faktu, iż mieszkamy w kraju, który z roku na rok coraz bardziej się rozwija i posiada wysoki poziom edukacji, także tej dotyczącej spożycia alkoholu. Pomimo tego, statystyki dotyczące alkoholizmu w Polsce są zatrważające.

Wydatki na alkohol

Polacy na alkohol wydają 8,5 miliarda złotych w skali 1 roku. Z jednej strony jest to bardzo pozytywne, ponieważ uzyskane w ten sposób pieniądze w dużej części trafiają do Skarbu Państwa (ze względu na akcyzę i podatek VAT stanowiące główną składową ceny alkoholu), z drugiej jednak strony, pieniądze wydawane przez Polaków na alkohol mogłyby być przeznaczone na inne cele, na przykład edukacyjne.

Liczba osób uzależnionych od alkoholu

Według najnowszych statystyk, w Polsce około 800 tys. osób posiada problem alkoholowy. To spora grupa, która wymaga bardzo często opieki lekarskiej ze względu na towarzyszące alkoholizmowi schorzenia, takie jak nadciśnienie tętnicze lub marskość wątroby.

Liczba sklepów sprzedających alkohol w Polsce

Tak duża liczba osób z problemem alkoholowym wynika z faktu, że w Polsce znajduje się bardzo dużo sklepów sprzedających alkohol. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, aż czterokrotnie przewyższa ona światową normę, która powinna wynosić jeden punkt sprzedaży na 1000 mieszkańców. Obecnie w Polsce 1 punkt sprzedający napoje alkoholowe przypada na 273 osoby. Jest to bardzo niepokojące. Jedynym możliwym wyjściem z sytuacji jest działanie samorządów, które powinny obniżać limit ilości sklepów oraz punktów gastronomicznych, w których taki alkohol mógłby być sprzedawany.

Przyczyny sięgania po alkohol

Najczęściej występującą przyczyną sięgania po alkohol przez Polaków są problemy związane z pracą lub z jej brakiem. W polskich warunkach najczęściej problem ten dotyczy osób znajdujących się pomiędzy 30, a 49 rokiem życia. Takie osoby zwykle posiadały już pracę, ale z różnych względów (najczęściej ekonomicznych zakładu pracy), ją utraciły. Zdecydowanie najwięcej przypadków sięgania po alkohol w nadmiernej ilości odnotowuje się na Śląsku oraz w województwie łódzkim. Są to rejony, w których upadała w ostatnich latach bardzo duża liczba zakładów pracy.

Jak rozpoznać problem alkoholowy i co zrobić, gdy się już pojawi?

Jeśli chodzi o alkoholizm objawy mogą być bardzo różne. Oprócz nadmiernej ilości spożycia alkoholu, pojawia się chęć spożywania go także w miejscach niedozwolonych oraz skłonność do zapijania swoich smutków, co prowadzi do chwilowej utraty pamięci po spożyciu alkoholu.

Gdy podejrzewa się problem alkoholowy u siebie lub u swoich bliskich, warto jest wykonać test na alkoholizm. W przypadku takiego schorzenia, jak alkoholizm leczenie trwa zazwyczaj bardzo długo, gdyż ciężko jest wyzbyć się chęci do sięgania po kieliszek, ze względu na przyzwyczajenie się organizm do alkoholu, analogicznie tak samo, jak to jest w przypadku przyzwyczajenia organizmu do palenia papierosów i związanego z tym głodu nikotynowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 3 = 4