Tag «wskazania do porodu cesarskim cięciem»

Wskazania do cesarskiego cięcia

Cesarskie cięcie to alternatywny względem porodu naturalnego sposób rozwiązania ciąży. Ten zabieg chirurgiczny, polegający na przerwaniu ciągłości powłok brzusznych i macicy, wykonywany jest z licznych wskazań, wciąż budzących wśród niektórych lekarzy kontrowersje. Nadal trudno o jednoznaczny konsensus w tej sprawie w środowisku lekarskim. Najogólniejszy podział wskazań to wskazania do cesarskiego cięcia położnicze i pozapołożnicze (sercowo- …